KẾT QUẢ PHÚC KHẢO KHÓA 3 ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI CÔNG DÂN CÓ BẰNG ĐẠI HỌC ĐỢT THÁNG 11/2023