Phát huy sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

      Sáng 30/1, tại Hà Nội, Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương phối hợp với Học viện ANND tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Định hướng quan điểm, chính sách, đề xuất nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa trên môi trường mạng xã hội”.


09:01 31/1/2024
47BÌNH LUẬN