Thông báo kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh Khóa 3 đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới công dân có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mở tại Học viện An ninh nhân dân, đợt tháng 11 năm 2023

      Học viện An ninh nhân dân thông báo về kết quả phúc khảo bài thi của thí sinh như sau:


13:12 19/12/2023
525BÌNH LUẬN