Thông báo về việc tổ chức thi tuyển sinh Khóa 3 đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới công dân có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mở tại Học viện An ninh nhân dân, đợt tháng 11 năm 2023

      Học viện An ninh nhân dân thông báo về việc tổ chức thi như sau:


13:11 19/11/2023
4262BÌNH LUẬN