Bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đảng uỷ Công an Trung ương năm 2023

      Tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương diễn ra sáng 20/12/2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Báo CAND trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu này.


08:12 21/12/2023
15BÌNH LUẬN