Học viện An ninh nhân dân triển khai các hoạt động thực tế chính trị - xã hội tại địa bàn xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

      Thực hiện chương trình công tác năm học 2023 - 2024, Học viện An ninh nhân dân (ANND) đã tổ chức đưa học viên Khoá D53 và lưu học viện Khoá D37 Lào đi thực tế chính trị - xã hội năm học 2023 - 2024 tại địa bàn xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Tại đây, các học viên đã được sắp xếp và ổn định nơi ăn, ở tại các hộ gia đình và bắt đầu thực hiện các hoạt động xung kích, tình nguyện, với tinh thần vì cộng đồng của tuổi trẻ Học viện ANND.


09:12 20/12/2023
111BÌNH LUẬN