Thông báo kết quả xét tuyển thẳng (Phương thức 1) vào Khóa 3 đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới công dân có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mở tại Học viện An ninh nhân dân, đợt tháng 11 năm 2023

      Học viện An ninh nhân dân thông báo về kết quả xét tuyển như sau:


23:11 27/11/2023
3553BÌNH LUẬN