Tiếp tục đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính

      Ngày 19/12/2023, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ Phó Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ đã chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trọng tâm theo hình thức trực tuyến.


09:12 20/12/2023
37BÌNH LUẬN