Bộ Công an Việt Nam tăng cường hợp tác với các đối tác Nhật Bản

      Hai bên đã triển khai thành công nhiều nội dung trong chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm công tác, hợp tác trong lĩnh vực khoa học - kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, hỗ trợ công tác đào tạo cán bộ, phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm xuyên quốc gia.


08:12 19/12/2023
44BÌNH LUẬN