Thông báo về việc tổ chức ôn tập tuyển sinh cho thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới công dân có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên, đợt tháng 11 năm 2023

      Học viện An ninh nhân dân thông báo về việc tổ chức ôn tập đối với thí sinh dự tuyển như sau:


17:09 29/9/2023
9690BÌNH LUẬN