Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng (Đợt 2)

      Học viện An ninh nhân dân thông báo tuyển lao động hợp đồng hưởng lương ngân sách nhà nước năm 2023 làm việc tại Học viện An ninh nhân dân như sau:


10:02 27/2/2024
157BÌNH LUẬN