Học viện An ninh nhân dân phối hợp với Cục An ninh điều tra tổ chức Hội thảo “Hỏi cung bị can trong điều tra vụ án xâm phạm an ninh quốc gia - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

      Ngày 29/3/2024, Học viện An ninh nhân dân (ANND) phối hợp với Cục An ninh điều tra tổ chức Hội thảo “Hỏi cung bị can trong điều tra vụ án xâm phạm an ninh quốc gia - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.


16:03 29/3/2024
185BÌNH LUẬN