Khoa An ninh chính trị nội bộ tổ chức chương trình thiện nguyện tại xã Niêm Tòng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

      Ngày 17/12/2023, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Khoa An ninh chính trị nội bộ tổ chức chương trình thiện nguyện tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Niêm Tòng, xã Niêm Tòng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Đoàn công tác do Đại tá, PGS.TS Nguyễn Trung Kiên - Trưởng khoa làm Trưởng đoàn; đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cùng lãnh đạo, giảng viên Khoa An ninh chính trị nội bộ.


15:12 19/12/2023
81BÌNH LUẬN