Đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị trong CAND

      Hội thảo thống nhất đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kết nối, chia sẻ dữ liệu số trong thời gian tới, góp phần xây dựng lực lượng CAND chính quy, hiện đại.


14:11 09/11/2023
195BÌNH LUẬN