Dấu ấn hoạt động đối ngoại góp phần khẳng định vị thế Việt Nam, phản bác các luận điệu sai trái

      Trước, trong và sau các chuyến thăm của lãnh đạo các nước đến Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tìm cách xuyên tạc về công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta nói chung, xuyên tạc về công tác đối ngoại của ta với các nước có lãnh đạo, nguyên thủ đến thăm nói riêng.


08:12 19/12/2023
14BÌNH LUẬN